Retur- och ångerrätt

Du kan returnera de mottagna varorna utan motivering inom 14 dagar. Dessutom ger vi dig en förlängd returrätt på 16 dagar extra till denna period. Du har därför 30 dagar på dig att returnera varorna.

Ångerrätt

Följande bestämmelser gällande ångerrätt gäller avtal för varor som sänts med post.

Ångerrätt för varor som levereras med paket

Som konsument har du rätt att ångra ditt köp utan att ange anledning inom 14 dagar. Ångerrättsfristen är 14 dagar från den dag du, eller en tredje part som du angivit som inte är transportören, tagit del av de sista varorna .

För att kunna göra anspråk på din ångerrätt, måste du meddela oss detta genom brev, e-post eller fax till:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: sverige@3djake.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

Du kan använda vår ångerrättsmall, om du önskar detta. För att åberopa din ångerrätt räcker det att du meddelar oss detta inom 14 dagar innan ångerrättsfristen gått ut.

Följder av ångerrätten

Om du åberopar ångerrätten, kommer alla betalningar vi mottagit från dig, inklusive fraktkostnader (exklusive extra fraktkostnader som kan ha uppstått om du har valt en ett annat fraktalternativ som inte överensstämmer med vårt standardleverantör), att återbetalas. Återbetalningen sker inom 14 dagar efter att vi mottagit informationen att du vill ångra din beställning. Samma betalningsmetod används för återbetalning, som ursprungligen använts för betalningen. Om du uttryckligen begär en annan betalningsmetod, tillkommer extra kostnader som kunden står för. Vi har rätt att vägra återbetalning tills dess vi återfått varorna eller tidigare om det kan bevisas att varorna har skickats tillbaka.

Om en värdeminskning av en vara beror på att varan har använts på ett sätt som inte är nödvändigt för att kontrollera dess skick, är du vara ansvarig för denna värdeminskning.

Du har 14 dagar på dig att skicka tillbaka varorna till vårt lager från det du meddelat att du vill ångra ditt köp. Du skickar varorna till:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Fristen är uppfylld, om du skickar varorna innan tidsfristen på 14 dagar löpt ut. Du står själv för kostnaden för att returnera varorna.

Köpkontrakt som innehåller varor som inte är förmonterade eller som är individuellt tillhandahållna eller tydligt anpassade till kundens personlig behov kan inte återkallas.

Mer detaljerad information gällande vår returpolicy hittar du här.

Ångerrätten gäller inte vid följande avtal:

 • Tjänster när näringsidkaren - på basis av en uttrycklig begäran från konsumenten enligt § 10 FAGG och en bekräftelse från konsumenten om att denne känner till att ångerrätten går förlorad om avtalet fullgörs - hade påbörjat utförandet av tjänsten före utgången av ångerfristen enligt § 11 FAGG och tjänsten då fullgjordes,
 • Varor eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen,
 • Varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller är tydligt anpassade till personliga behov,
 • varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt överskrids,
 • Varor som levereras förseglade och som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, förutsatt att förseglingen har avlägsnats efter leveransen,
 • Varor som på grund av sin beskaffenhet har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leveransen,
 • Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som inte kan levereras tidigare än 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över,
 • ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara som levereras i en förseglad förpackning, förutsatt att förseglingen har avlägsnats efter leveransen,
 • böcker, tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal för leverans av sådana publikationer,
 • varor som avsiktligt eller oavsiktligt har skadats på grund av felaktig användning. Kontakta oss omedelbart om du får skador under transporten.
 • Teknisk utrustning omfattas av tillverkarens garanti. I vissa fall sker hanteringen av returer direkt med tillverkaren.
 • Produkter som returneras på grund av en allergisk reaktion eller intolerans kommer endast att accepteras av oss om allergenet inte har identifierats i produktbeskrivningen.
 • Leverans av digitalt innehåll som inte är lagrat på en fysisk databärare, om näringsidkaren - med konsumentens uttryckliga samtycke, kombinerat med konsumentens kännedom om förlusten av ångerrätten vid ett för tidigt påbörjande av avtalets fullgörande och efter att ha tillhandahållit en kopia eller bekräftelse i enlighet med 5 § 2 eller 7 § 3 FAGG - har påbörjat leveransen innan ångerfristen i enlighet med 11 § FAGG har löpt ut.
 • Konsumenten har inte heller någon ångerrätt när det gäller avtal om brådskande reparations- eller underhållsarbete där konsumenten uttryckligen har begärt att näringsidkaren ska besöka honom för att utföra detta arbete. Om näringsidkaren under ett sådant besök tillhandahåller ytterligare tjänster som konsumenten inte uttryckligen har begärt eller levererar varor som inte nödvändigtvis behövs som reservdelar för underhålls- eller reparationsarbetet, ska konsumenten ha rätt att frånträda avtalet med avseende på dessa ytterligare tjänster eller varor.
 • Växter. Om du har fått dem skadade ska du ta ett foto omedelbart efter mottagandet och skicka det till oss. I detta fall är det möjligt att återbetala varorna.

Klicka här, för att ladda ner en mall för ångerrätt.

För mer information om returer, se våra allmänna villkor och ångerrätt.