FabLabs Support

Ett FabLab (eller MakerSpace) är en öppen workshop som ger tillgång till moderna maskiner och verktyg från industrin.

Syftet med en sådan FabLab är att alla kan förverkliga sina idéer. För detta ändamål tillhandahålls maskiner som 3D-skrivare och specialisters know-how.

Här hittar du mer information och FabLabs!

Kontakta oss på 3DJake för hjälp och support till ditt FabLab.