Sekretesspolicy

Översikt

Välkommen till www.3djake.se! Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår plattform, använder vår webbshop eller på annat sätt har en affärsrelation med oss (Art 13, Art 14 GDPR; § 96 § 3 TKG).

Vilken data behandlar vi när du besöker vår plattform?

När du besöker vår plattform kan följande data behandlas:

 • Webbläsartyp,
 • operativsystem,
 • land,
 • datum, tid och varaktighet för åtkomsten,
 • delvis maskerad IP-adress och sidor som besökts på vår webbplats inklusive in- och utgångssidor,
 • betalningsdata i webbshopens gång,
 • kontaktuppgifter i webbshopens gång,
 • data som du anger via ett kontaktformulär,
 • E-postadress,
 • skicka nyhetsbrev,
 • telefonnummer,
 • födelsedatum (för alkoholhaltiga produkter),
 • beställda produkter.

Behandlingen av dessa uppgifter motiveras av vårt berättigade intresse av att driva vår plattform (Art 6 Paragraph 1 lit f GDPR).

För driften av vår plattform och webbshopar kan det vara nödvändigt för oss att lämna ut dina uppgifter till följande mottagare:

Mottagare av uppgifterna Syfte med databehandling Laglig grund för databehandling Verksamhetsställe Grund för överföring till ett tredjeland Cirkel av de drabbade
Hetzner Online GmbH Webbhotell Övervägande legitima intressen (artikel 6 punkt 1 lit f GDPR) Tyskland Inom EES Webbplatsanvändare
AWS EMEA SARL Skickar automatiska e-postmeddelanden Övervägande legitima intressen (artikel 6 punkt 1 lit f GDPR), avtalsenlig skyldighet (art 6 punkt 1 lit b GDPR) Luxemburg Inom EES Kunder
AWS EMEA SARL Skickar nyhetsbrev Samtycke enligt art 6 paragraf 1 litade en GDPR
Luxemburg
Inom EES Kunder
Sendinblue GmbH Skickar nyhetsbrev Samtycke enligt art 6 paragraf 1 litade en GDPR Tyskland Inom EES Kunder
Adyen NV Behandling av onlinetransaktioner Övervägande legitima intressen (artikel 6 punkt 1 lit f GDPR) Nederländerna Inom EES Kunder
Klarna Bank AB (publ) Behandling av onlinetransaktioner Övervägande legitima intressen (artikel 6 punkt 1 lit f GDPR)
Sverige
Inom EES Kunder
SIX Payment Services Ltd Behandling av onlinetransaktioner Övervägande legitima intressen (artikel 6 punkt 1 lit f GDPR) Schweiz Utanför EES (beslut om lämplighet enligt artikel 45 GDPR) Kunder från Schweiz
Amazon Payments Europe sca Behandling av onlinetransaktioner Övervägande legitima intressen (artikel 6 punkt 1 lit f GDPR)
Avtalsförpliktelse (artikel 6 punkt 1 lit b GDPR)

Luxemburg

Inom EES
Kunder
PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA Behandling av onlinetransaktioner Övervägande legitima intressen (artikel 6 punkt 1 lit f GDPR)
Avtalsförpliktelse (artikel 6 punkt 1 lit b GDPR)
Luxemburg Inom EES Kunder
Freshworks Inc Hantering av kundförfrågningar Övervägande legitima intressen (Art 6 Para 1 lit f GDPR), uppdragstagare (Art 28 GDPR) USA Standarddataskyddsklausul enligt Art 46 GDPR Webbplatsanvändare och kunder
Bamboo HR LLC Ansvarig sökandehantering uppdragstagare (Art 28 GDPR) USA Standarddataskyddsklausul enligt Art 46 GDPR Sökande till Niceshops GmbH

Översikt över de "tekniska" cookies som används

Ovan nämnda data lagras med så kallade "cookies". Cookies är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av plattformen. De används för att känna igen och spara tillfälliga uppgifter om webbplatsens besökare. Vi använder endast kakor i den utsträckning som krävs för att kommunicera med dig via plattformen.

Dessa tekniska cookies aktiveras så snart du besöker vår plattform.

Följande kakor används på vår plattform med övervägande legitima intresse (art 6 stycke 1 lit f GDPR):

Namn Syfte med bearbetning Lagringstid Mottagarens hemvist
varukorg Lagrar de valda produkterna på webbplatsen för senare shopping. Session Österrike
S En serveruppgift görs för att tillhandahålla webbplatsen. Session Österrike
NICEID Användaren identifieras anonymt på servern och serverar bland annat bedrägeri upptäckt
Session
Österrike
samtycke Den lagrar alla cookies och cookies som har godkänts tio år Österrike

Översikt över de "reklamcookies" som används

Förutom de "tekniska cookies" som beskrivs ovan använder vi också så kallade reklamcookies (inklusive "statistiska cookies"). Dessa reklamcookies gör det möjligt att bättre förstå och utvärdera dina intressen. Med hjälp av reklamcookies kan vi kombinera ditt "surfbeteende" utanför gränserna för vår webbplats med data från andra webbplatser. På detta sätt vill vi kunna bättre förstå våra plattformsbesökares intressen och ta itu med dem mer specifikt.

Vi respekterar att inte alla besökare på plattformen skulle vilja ha det här. Därför bearbetar vi dina uppgifter endast under annonsering av cookies om du godkänner detta (artikel 6 punkt 1 GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke, varigenom databehandlingen som utförs fram till tidpunkten för återkallandet är berättigad.

Dessa reklamcookies aktiveras först när du har gett ditt samtycke.

Namn Syfte med bearbetning Lagringstid Registrerat kontor Syfte med avslöjande
uid Marknadsföringssyften 1 år Frankrike Den insamlade informationen används för att anpassa reklamplaceringar.
uid Marknadsföringssyften 1 år Den insamlade informationen används för att anpassa reklamplaceringar.
mdrds_vid Marknadsföringssyften 1 år Tyskland Den insamlade informationen används för att anpassa reklamplaceringar.
mdrds_nin_668 Marknadsföringssyften Session Tyskland Den insamlade informationen används för att anpassa reklamplaceringar.
fr Marknadsföringssyften 90 dagar USA Den insamlade informationen används för att anpassa reklamplaceringar.
fatm_vid Marknadsföringssyften 1 år USA Den insamlade informationen används för att anpassa reklamplaceringar.
fatm_nin_660 Marknadsföringssyften 1 dag USA Den insamlade informationen används för att anpassa reklamplaceringar.
cvt Marknadsföringssyften 14 dagar Österrike Användning av remarketingkampanjer
_uetvid Marknadsföringssyften 16 dagar Österrike Användning av remarketingkampanjer
_uetsid Marknadsföringssyften 1 dag Österrike Användning av remarketingkampanjer
_hjid Förbättring av upplevelsen 1 år Malta Förbättring av användarupplevelsen genom mer exakta uppgifter om surfbeteende
_hjTLDTest Förbättring av upplevelsen Session Malta Förbättring av användarupplevelsen genom mer exakta uppgifter om surfbeteende
_hjAbsoluteSessionInProgress Förbättring av upplevelsen Session Malta Förbättring av användarupplevelsen genom mer exakta uppgifter om surfbeteende
_gid Statistiska ändamål 1 dag Österrike Statistisk spårbarhet av surfbeteende
_gcl_au Statistiska ändamål 90 dagar Österrike Statistisk spårbarhet av surfbeteende
_ga Statistiska ändamål 2 år Österrike Statistisk spårbarhet av surfbeteende
_fbp Marknadsföringssyften 90 dagar Österrike Användning av remarketingkampanjer
__Secure-3PSIDCC Upptäckt av inloggade användare 1 år USA Upptäckt av inloggade Google-konton
__Secure-3PSID Upptäckt av inloggade användare 2 år Irland Upptäckt av inloggade Google-konton
__Secure-3PSID Upptäckt av inloggade användare 2 år USA Upptäckt av inloggade Google-konton
__Secure-3PAPISID Upptäckt av inloggade användare 2 år USA Upptäckt av inloggade Google-konton
__Secure-3PAPISID Upptäckt av inloggade användare 2 år Irland Upptäckt av inloggade Google-konton
SSID Marknadsföringssyften 2 år USA Användning av remarketingkampanjer
SIDCC Marknadsföringssyften 1 år USA Användning av remarketingkampanjer
SID Marknadsföringssyften 2 år USA
SÖK_SAMESÄT Marknadsföringssyften 6 månader USA
SAPISID Marknadsföringssyften 2 år USA Användning av remarketingkampanjer
NID Marknadsföringssyften 1 år Irland Användning av remarketingkampanjer
NID Marknadsföringssyften 6 månader USA Användning av remarketingkampanjer
MUID Marknadsföringssyften 1 år USA Användning av remarketingkampanjer
HSID Marknadsföringssyften 2 år USA Användning av remarketingkampanjer
DV Marknadsföringssyften Session USA
APISID Marknadsföringssyften 2 år USA
HJÄLP Marknadsföringssyften 1,5 år USA
_fw_crm_v Kontaktalternativ 1 år Irland Alternativ för chatt på plats

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter när vi har en affärsrelation?

Under våra affärsförhållanden med kunder eller leverantörer behandlar vi uppgifter på basis av avtalsenliga (behandling av avtalsförhållandet med dig, förhandlingsförpliktelser, fakturering av tjänster, avsändande av dokument, kommunikation för genomförande av avtalet) och rättsliga skyldigheter (laglig lagring i den mening som avses i § 132 BAO) (art 6 stycke 1 lit. b och c GDPR) samt med våra legitima intressen eller på grund av tredje parts legitima intressen (art. 6 stycke 1 lit f f GDPR), nämligen:

 • för intern administration och hantering av ditt affärsmål i den utsträckning som krävs (t.ex. att behandla ditt affärsmål, vidarebefordra ditt affärsmål till olika avdelningar, arkivera filer, arkiveringsändamål, korrespondens med dig)
 • för direktreklam (t.ex. utskick, e-post, tillfredsställelseundersökningar, gratulationsbrev, statistiska utvärderingar); Vi vill uttryckligen informera dig om att du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföringsändamål.
 • Påstående och försvar av rättsliga anspråk

i den utsträckning som krävs. Behandlingen av dina uppgifter tjänar till att initiera, underhålla och bearbeta din affärsrelation. Om du inte förser oss med dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna behandla ditt affärsfall.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Vi lagrar bara dina uppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål för vilka vi samlade in dina uppgifter. I detta sammanhang måste lagstadgade behållningskrav beaktas (till exempel av skattemässiga skäl måste kontrakt och andra handlingar från vårt avtalsförhållande i allmänhet hållas under en period av sju år (avsnitt 132 BAO)). I motiverade enskilda fall, till exempel för att hävda och försvara sig mot rättsliga anspråk, kan vi lagra dina uppgifter i upp till 30 år efter avslutat affärsförhållande.

Vi lagrar data från intresserade i upp till tre år från det att den intresserade parten senast kontaktade oss.

Vem kan få dina uppgifter?

Under vår affärsrelation kan det vara nödvändigt för oss att överföra dina uppgifter till följande mottagare:

Mottagare av data Syfte med databehandling Rättslig grund för databehandling Registrerat kontor Grund för överföring till ett tredjeland
Logistiktjänstleverantör Transport av beställningar Rättslig skyldighet (Art 6 Para 1 lit c GDPR) Vanligtvis EES - men i undantagsfall även tredjeländer Om utanför EES - Art 49 punkt 1 b och e GDPR

Insamling av data från andra källor (art 14 GDPR)

Under en affärsrelation eller en inledning till detta är det naturligtvis nödvändigt att undersöka affärspartnern. Detta görs endast i den utsträckning det är nödvändigt. I detta sammanhang kan data nås och bearbetas från följande källor:

Källa Allmänt tillgängligt? Berörda data Syfte / Motivering
Företagets webbplats Ja Kontakt- / strukturdata Kontakta oss för affärsändamål

Finns automatiserat beslutsfattande eller profilering (artikel 13.2 tf GDPR)?

Inga automatiska beslut fattas på vår webbplats. Under beställningsprocessen är det dock möjligt att respektive betaltjänstleverantör använder profilering för att upptäcka bedrägerier.

Vilka rättigheter har du när det gäller databehandling?

Vi vill informera dig om att du, så länge de juridiska kraven uppfylls:

 • Har rätt att begära information om vilken av dina uppgifter som behandlas av oss (se i detalj Art 15 GDPR).
 • Har rätt att begära korrigering eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig (se i detalj Art 16 GDPR).
 • Du har rätt att dina uppgifter raderas (se i detalj art 17 GDPR).
 • Har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter som är nödvändiga för att skydda dina eller en tredje parts legitima intressen. Detta gäller särskilt behandlingen av dina uppgifter för reklamändamål.
 • Har rätt att få överföringen av de uppgifter du har tillhandahållit i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format.

Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke via e-post. Detta påverkar inte lagligheten av den databehandling som har ägt rum fram till denna tidpunkt (artikel 7.3 i GDPR).

Vad har du för rätt till att klaga?

Om din rätt till laglig behandling av dina uppgifter strider mot förväntningarna, kan du kontakta oss per post eller e-post. Vi kommer att göra vårt bästa för att hantera din begäran omedelbart. Men du har också rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för dina dataskyddsfrågor.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina uppgifter är du välkommen att kontakta vår dataskyddskoordinator med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

ansvarig

Ansvarig enligt artikel 4 Z 7 GDPR är:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
sverige@3djake.com
(+43) 720 710740 9000

ATU63964918

FN302888z

Verkställande direktörer Roland Fink, mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler

Regionaldomstol för ZRS Graz

Distriktskommission Sydöstra Steiermark

Ledamot av handelsavdelningen, Steiermark handelskammare.

Författare: Advokat Dr. Tobias Tretzmüller, LL.M (IT-LAW); https://www.digital-recht.at/

Upphovsrättsinformation: Användning av denna dataskyddsdeklaration, eller till och med delar av den, utan författarens medgivande utgör upphovsrättsintrång.