PhotoCentric3D UV Laser Castable

Gjutbart harts för UV-laser 3D-skrivare

 • För gjutformar
 • Praktiskt taget ingen askformning
 • Perfekt för högupplösta modeller
 • 924 kr (92 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

Skickas den 31.03.2021

Färg: Rosa

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: PHO-LASCBPK01, Innehåll: 1.000 g

EAN: 5060151501707

 • För gjutformar
 • Praktiskt taget ingen askformning
 • Perfekt för högupplösta modeller

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: PHO-LASCBPK01
Tillverkarnr.: LASCBPK01
Tillverkare: PhotoCentric3D
Innehåll: 1.000 g
Produkttyper: Resin
Färg: Pink / Rosa

Beskrivning

PhotoCentric3D UV Laser Castable Resin är speciellt lämplig för högupplösta former.

Nästan ingen aska produceras vid förbränningen och gasen utvecklas jämnt med ökande temperatur.
Detta förhindrar uppbyggnad av tryck under gjutning av modellen.

Alla detaljer har en mycket bra yta och föremålen blir den perfekta grunden för en utmärkt finish.

Photocentric UV Laser Resin är speciellt konstruerad för att fungera perfekt i ett brett sortiment av laserskrivare från tredje part som tillhandahåller både öppna och stängda lägen.

Våglängden som är lämplig för detta harts är 405 nm. Skräddarsydd för högpresterande ljussystem (idealiskt lasrar) som Form 1+, Moai och Form 2. Annars kan härdning ta lite tid och PhotoCentric UV-DLP-hartset kan användas istället.

Mer information

Obs! Endast kompatibel med UV-laser 3D-skrivare

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om PhotoCentric3D UV Laser Castable

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

5,0 av 5 stjärnor
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

1 recension

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Visste du att?

NASA tillverkar pizza för astronauter i rymden med 3D-skrivare.