PhotoCentric3D UV LCD Hard

Extremt hård harts för LCD 3D-skrivare

 • UV LCD Resin
 • Kompatibel med många enheter
 • Liknar ABS
 • 772 kr 858 kr -10%(77 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 02. augusti: Beställ idag innan 06:30.

Färg: Svart

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: PHO-LCDHDBK01, Innehåll: 1.000 g

EAN: 5060151503091

 • UV LCD Resin
 • Kompatibel med många enheter
 • Liknar ABS

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: PHO-LCDHDBK01
Tillverkarnr.: LCDHDBK01
Tillverkare: PhotoCentric3D
Innehåll: 1.000 g
Rabatt: 10% & mer
Shore Hardness: D77
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD
Färg: Svart

Beskrivning

Du får glasliknande utskrifter med fin finish när du använder detta hårda 3D-harts. Utskrifter behåller sin form under sträckning och komprimering med hög styvhet och hårdhet. Detta harts producerar delar med liknande mekaniskt beteende som ABS.

Endast kompatibel med UV-LCD-skrivare som D7, Anycubic Photon, Kudo Bean och många andra.

Följ anvisningarna i bruksanvisningen till din UV-LCD-skrivare. Härdningstiderna finns på PhotoCentric3D UV-support sidan. Hartset bör skyddas mot direkt solljus. Full efterbehandling bör vara minst 1 timme i UV-ljus.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om PhotoCentric3D UV LCD Hard

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för PhotoCentric3D UV LCD Hard

4 kundrecensioner i alla språk

4,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (33%)
4 stjärnor
2 (33%)
3 stjärnor
2 (33%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

6 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 4 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

Konceptet för 3D-skrivaren kom i början av 80-talet från den amerikanska uppfinnaren och ingenjören Chuck Hull. Han grundade också företaget 3D Systems .