YUKI MODEL Skruvlåsning 10g

Inga fler lösa skruvar

 • Olika styrka
 • Upp till M36 skruvgängor
 • Miljövänliga ingredienser
 • 54 kr (540 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans torsdag, 09. december: Beställ innan tisdag kl. 07:00.

Sista chansen för julbeställningar: Beställ senast den tis, 14. dec kl. 23:59. Klicka här för mer detaljer

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: YM-650013, Innehåll: 10 g

EAN: 4260256385757

 • Olika styrka
 • Upp till M36 skruvgängor
 • Miljövänliga ingredienser

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: YM-650013
Tillverkarnr.: 650013
Tillverkare: YUKI MODEL
Innehåll: 10 g
Produkttyper: Tillbehör

Beskrivning

Denna vätskan innehåller miljövänliga ingredienser låser fast lösa skruvar.

Vätskan har en hög hållfasthet är lämplig för skruvgängor upp till M20 och är stelnad efter ca 8-12 minuter.
Medelstark vätska är lämplig för skruvar upp till M36 och är stelnad efter 10-15 minuter.

Temperaturintervallet för användning är mellan -50 °C och +150 °C.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Frågor & svar om YUKI MODEL Skruvlåsning 10g

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för YUKI MODEL Skruvlåsning 10g

2 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

De första industriella 3D-skrivarna existerade redan på 80-talet när de första CAD-programmen kom på marknaden.