YUKI MODEL Skruvlåsning 10g

Inga fler lösa skruvar

61 kr

(6.100 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Modell: Mellan

Leverans senast torsdag, 15. juni om du beställer senast måndag klockan 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Olika styrka
 • Upp till M36 skruvgängor
 • Miljövänliga ingredienser

Artikelnr.: YM-650013, Innehåll: 10 g, EAN: 4260256385757

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: YM-650013
 • Tillverkarnr.: 650013
 • Tillverkare: YUKI MODEL
 • Innehåll: 10 g
 • Produkttyper: Tillbehör
Beskrivning

Denna vätskan innehåller miljövänliga ingredienser låser fast lösa skruvar.

Vätskan har en hög hållfasthet är lämplig för skruvgängor upp till M20 och är stelnad efter ca 8-12 minuter.
Medelstark vätska är lämplig för skruvar upp till M36 och är stelnad efter 10-15 minuter.

Temperaturintervallet för användning är mellan -50 °C och +150 °C.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Frågor & svar om YUKI MODEL Skruvlåsning 10g

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för YUKI MODEL Skruvlåsning 10g

2 kundrecensioner i alla språk

4,9 av 5 stjärnor
5 stjärnor
6 (85%)
4 stjärnor
1 (14%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

7 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: