3DJAKE ecoResin Silver Grey

Billigt allroundharts för LCD- och DLP-skrivare

369 kr

(369 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1.000 g

Leverans torsdag, 14. december

I lager från 11. december

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Budgetvänlig
 • Låg lukt
 • Snabbhärdning
 • Låg krympning
 • Mångsidiga användningsområden
 • Tillverkad i EU

Artikelnr.: AOE-02-33107011, Innehåll: 1.000 g, EAN: 9010707003625

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: AOE-02-33107011
 • Tillverkarnr.: 02-33107011
 • Tillverkare: 3DJAKE
 • Innehåll: 1.000 g
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: LCD, DLP
 • Färg: Grå / Silver
 • RAL-färg: RAL 7001
 • Nettovikt: 500 g, 1000 g
Beskrivning

3DJake ecoResin är ett budgetvänligt 3D-utskriftsharts som kan användas i en mängd olika applikationer och är speciellt designat för LCD- och DLP-ljuskällor.

Hartset har goda fysikaliska egenskaper, härdar snabbt och ger exakta 3D-modeller med extremt låg krympning och god efterbearbetningsbarhet. Den är dessutom nästan luktfri.

Obs: Skaka ordentligt före användning!


Nyckelfunktioner i 3DJake ecoResin

 • Oslagbart pris
 • Hög detaljnivå
 • Skarpa konturer, vacker tryckyta
 • Låg lukt
 • Snabb härdning
 • Många applikationsmöjligheter
 • Goda fysikaliska egenskaper
 • Tillverkad i EU
 • Enkel efterbearbetning (t.ex. målning)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 205 - Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Downloads

Frågor & svar om 3DJAKE ecoResin Silver Grey

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för 3DJAKE ecoResin Silver Grey

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: