Elegoo Standard Resin Green

Billigt 3D-skrivarharts för en mängd olika applikationer

239 kr

(478 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 500 g

Leverans senast tisdag, 28. mars om du beställer idag senast 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Fantastiska färger
 • Låg krympning
 • Snabb härdning

Artikelnr.: ELG-14.0007.45B, Innehåll: 500 g, EAN: 14.0007.45B

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: ELG-14.0007.45B
 • Tillverkarnr.: 14.0007.45B
 • Tillverkare: Elegoo
 • Innehåll: 500 g
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: LCD, DLP
 • Färg: Grön
 • Nettovikt: 500 g, 1000 g
Beskrivning

Med standardhartset speciellt utvecklat för LCD & DLP 3D-skrivare erbjuder Elegoo en kostnadseffektiv lösning för hisnande utskriftsresultat. Genom att använda material av hög kvalitet kan krympningen minskas och stabiliteten ökas. Den låga viskositeten hos hartset gör att du kan skriva ut med kortare exponeringstider. Defekta tryck är ett minne blott.

Det stora urvalet av färger säkerställer att du har rätt basmaterial för alla dina projekt.

På grund av ljusvåglängden som behöver vara 405 nm är Elegoo Standard Resin kompatibel med de flesta DLP/LCD 3D-skrivare.

Mer information

Alla Elegoo-hartser är fyllda i plastflaskor, som dessutom skyddas av bubbelplast. Detta säkerställer att hartset når dig oskadat.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P201 - Inhämta särksilda instruktioner före användning.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P403+P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H360FD - Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 211 - Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Tillverkarens rekommenderade utskriftsinställningar

Frågor & svar om Elegoo Standard Resin Green

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Elegoo Standard Resin Green

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: