colorFabb_HT - Temperaturtolerant filament

colorFabb_HT - Temperaturtolerant filament

Från professionella - för professionella

Hårdare än XT-filament och högre temperaturtolerans men inte så lätt att arbeta med.
På grund av dessa egenskaper är materialet avsett att användas av avancerade användare.

ColorFabb_HT har bättre temperaturtolerans och mycket hög seghet. Detta krävs för speciella komponenter.

För att förenkla behandlingen för användare är det viktigt att ställa in det första lagret.
Här rekommenderas en uppvärmd byggplatta med en temperatur på 110-120 °C. I vissa fall behövs även vidhäftningsverktyg. (T.ex. BuildTak)

COLORFABB NGEN COLORFABB_XT COLORFABB_HT
Bearbetningstemperatur 220C / 240C 240C / 260C

250C / 280C

Uppvärmd byggplatta 75C / 85C 65C / 75C

100C / 110C

Temperaturtolerans 85C 75C

100C

Bearbetningsfönster +++ +

+

Utskriftshastighet +++ +

+

Seghet + ++

+++

Mer information om materialet finns här: ColorFabb_HT

Här kommer du till produkterna!