PhotoCentric3D UV DLP Hard

Hård harts i olika färger för DLP 3D-skrivare

1.020 kr

(1.020 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Färg: Grå (1.000 g)

Leverans senast fredag, 10. februari om du beställer senast måndag klockan 07:00.

Bara 5 styck kvar på lager

Fri frakt inom Sverige.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Solid och hård
 • Shore hardness D80
 • För DLP 3D-skrivare

Artikelnr.: PHO-DLPHDGY01, Innehåll: 1.000 g, EAN: 5060151502001

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: PHO-DLPHDGY01
Tillverkarnr.: DLPHDGY01
Tillverkare: PhotoCentric3D
Innehåll: 1.000 g
Shore Hardness: D80
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD, DLP
Färg: Vit, Grå / Silver, Svart
Product Type Google Base: Resin

Beskrivning

PhotoCentric3D UV DLP Hårda hartser är perfekta för att skapa föremål med en hård glasig yta.

Objekten visar viss krympning och härdar snabbt.

Utskrifterna har mycket höga draghållfasthetsegenskaper, hög Vicat-mjukning och nästan ingen töjning.

UV-DLP-hartset är speciellt konstruerat för användning i en mängd olika DLP-skrivare som tillåter både öppna och stängda lägen.

Våglängderna för vilka UV-DLP-hartset är konstruerat är både 385 nm och 405 nm.

Det betyder att utskrift med DLP 3D-skrivare som Duplicator D7 och Anycubic Photon och UV DLP Resin Resin är möjligt.

Mer information

Passar till DLP 3D-skrivare.
Objekten kommer att ha den specificerade hårdheten först efter 2 timmars exponering under UV-ljus (36W).

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om PhotoCentric3D UV DLP Hard

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för PhotoCentric3D UV DLP Hard

3 kundrecensioner i alla språk

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (75%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
1 (25%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter: