PhotoCentric3D UV Laser Hard

Hård harts i olika färger för UV-laser 3D-skrivare

1.070 kr

(1.070 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Färg: Grå

Slutsåld

Egenskaper och fördelar

 • Hård
 • Shore hardness D80
 • För laser 3D-skrivare

Artikelnr.: PHO-LASHDGY01, Innehåll: 1.000 g, EAN: 5060151502056

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: PHO-LASHDGY01
 • Tillverkarnr.: LASHDGY01
 • Tillverkare: PhotoCentric3D
 • Innehåll: 1.000 g
 • Shore Hardness: D80
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: SLA - Laser
 • Färg: Transparent, Vit, Grå / Silver
Beskrivning

PhotoCentric3D UV-hårda hartser är perfekta för att producera föremål med en hård glasig yta.

Objekten visar viss krympning och härdar snabbt.

Utskrifterna har mycket höga draghållfasthetsegenskaper, hög Vicat-mjukning och nästan ingen töjning.

Photocentric UV Laser Resin är speciellt konstruerad för att fungera i ett brett sortiment av laserskrivare från tredje part som tillhandahåller både öppna och stängda lägen.

Våglängden som är lämplig för detta harts är 405 nm. Skräddarsydd för högpresterande ljussystem (idealiskt lasrar) som Form 1+, Moai och Form 2. Annars kan härdning ta lite tid och PhotoCentric UV-DLP-hartset kan användas istället.

Mer information

Lämplig för laser 3D-skrivare.
Objekten kommer att ha den specificerade hårdheten först efter 2 timmars exponering under UV-ljus (36W).

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Downloads

Frågor & svar om PhotoCentric3D UV Laser Hard

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för PhotoCentric3D UV Laser Hard

2 kundrecensioner i alla språk

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (50%)
4 stjärnor
1 (50%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter: