YUKI MODEL Superglue 20 g

Patenteding

 • För ett stort urval av applikationer
 • Snabb härdning
 • Resistent mot åldrande
 • 34 kr 43 kr -21%(170 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans onsdag, 08. december: Beställ idag innan 07:00.

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: YM-650002, Innehåll: 20 g

EAN: 4260256384217

 • För ett stort urval av applikationer
 • Snabb härdning
 • Resistent mot åldrande

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: YM-650002
Tillverkarnr.: 650002
Tillverkare: YUKI MODEL
Innehåll: 20 g
Produkttyper: Tillbehör

Beskrivning

Lämplig för vidhäftning av olika ytor.

Finns som en mycket flytande version och mer tjockare texturerad version. Superlimmet är motståndskraftigt mot åldrande och hårdnar snabbt.

Innehåll: 20 g

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • EUH 202 - Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

Tillbehör

Frågor & svar om YUKI MODEL Superglue 20 g

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för YUKI MODEL Superglue 20 g

22 kundrecensioner i alla språk

4,4 av 5 stjärnor
5 stjärnor
23 (52%)
4 stjärnor
17 (38%)
3 stjärnor
3 (6%)
2 stjärnor
1 (2%)
1 Stjärnor
0 (0%)

44 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 22 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

NASA tillverkar pizza för astronauter i rymden med 3D-skrivare.