3DLac Plus Fixative Spray

Lim för många olika material

 • Praktiskt lim
 • För många material
 • Ultrasnabb torkning
 • 75 kr 108 kr -31%(75 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 02. augusti: Beställ idag innan 06:30.

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: 3DL-00002, Innehåll: 100 ml

EAN: 8411322240500

 • Praktiskt lim
 • För många material
 • Ultrasnabb torkning

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: 3DL-00002
Tillverkarnr.: 00002
Tillverkare: 3DLac
Innehåll: 100 ml
Rabatt: 10% & mer, 20% och mer, 30% och mer
Produkttyper: Tillbehör

Beskrivning

Plus Fixative Spray i en praktisk pumpsprayflaska baserad på termoplastiska copolymerer för 3D-utskrift FFF eller FDM-tekniken.

Egenskaper

 • Ultrasnabb torkning
 • Enkel applikation
 • Enkel rengöring med vatten
 • Bra lim för ABS, PLA, PETG ...

Applikationer

3DLac Plus kan användas med en mängd olika material. Var försiktig när du tar bort delarna. Vi rekommenderar att låta ytan kylas ner.

Instruktioner

Skaka flaskan före användning.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Frågor & svar om 3DLac Plus Fixative Spray

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för 3DLac Plus Fixative Spray

4 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
9 (90%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
1 (10%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

10 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 4 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

Sedan mars 2017 har en 3D-skrivare blivit stationerad på ISS-rymdstationen.