Formfutura Economy LCD Resin Warm Grey

Nybörjarvänligt allround-harts

360 kr

(360 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1.000 g

Leverans senast fredag, 01. mars om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

Bara 4 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Utmärkta tryckegenskaper
 • Matt ytfinish
 • Korta härdningstider

Artikelnr.: FF-ECORESN-WGRY-01000, Innehåll: 1.000 g, EAN: 8719956552038

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: FF-ECORESN-WGRY-01000
 • Tillverkarnr.: ECORESN-WGRY-01000
 • Tillverkare: Formfutura
 • Innehåll: 1.000 g
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Färg: Grå / Silver
 • Nettovikt: 1000 g
Beskrivning

Formfuturas Economy LCD Resin är ett nybörjarvänligt LCD-resin för allmänt bruk med utmärkta utskriftsegenskaper som kan användas på alla LCD 3D-skrivare med öppen källkod i området 385 till 420 nm. Resinet kombinerar noggrannhet med korta härdningstider och ger vackra matta utskriftsytor.

Möjliga användningsområden:

 • 3D-utskrift av figurer, miniatyrer och modeller
 • 3D-utskrift av funktionella prototyper
 • 3D-utskrift av slutkonsumentprodukter
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till den kommunala insamlingsstationen för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 205 - Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Dimension filamentspole
Downloads

Frågor & svar om Formfutura Economy LCD Resin Warm Grey

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Formfutura Economy LCD Resin Warm Grey

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder