Liqcreate Liqcreate Dental Model Pro Beige

Harts för tandprecisionsmodeller med hög precision

 • Matt ytfinish
 • Exceptionell dimensionell stabilitet
 • Låg krympning
 • Luktfri
 • 526 kr 619 kr -15%(210 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

Bara 1 styck kvar på lager

Leverans måndag, 02. augusti: Beställ idag innan 06:30.

Färg:
 • Liqcreate Dental Model Pro Beige
 • Liqcreate Dental Model Pro Grey
Lägg till min önskelista

Artikelnr.: LIQCR-LDMP00250, Innehåll: 250 g

EAN: 8720256386100

 • Matt ytfinish
 • Exceptionell dimensionell stabilitet
 • Låg krympning
 • Luktfri
250 g: 526 kr (210 kr / 100 g)
1.000 g: 1.553 kr (155 kr / 100 g)

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: LIQCR-LDMP00250
Tillverkarnr.: LDMP00250
Tillverkare: Liqcreate
Innehåll: 250 g
Rabatt: 10% & mer
Shore Hardness: D85
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD, DLP, SLA - Laser
Färg: Beige

Beskrivning

Liqcreate Dental Model Pro Resins har utvecklats i samarbete mellan tandvårdsföretag och experter specifikt för tandprecisionsmodeller med hög precision.

Dental Model Pro's matta ytfinish framhäver djup och detaljer i tandvårdsmodeller. Detta ger en perfekt bild av underskärningar och gör ytan perfekt för skanningsavtryck. 3D-tryckta delar tillverkade av detta material har exceptionell dimensionell stabilitet och låg krympning när de skrivs ut.

Liqcreate Dental Model Pro-hartser kan användas på alla SLA-, MSLA / LCD- och DLP 3D-skrivare med öppen källkod i intervallet 385-420 nm och har optimerats för olika dedikerade 3D-märken för tandläkare.

På grund av den låga krympningen, luktlösheten, den höga noggrannheten och dimensionstabiliteten är den perfekt för produktion av tandmodeller, C&B, värmeformning och justeringsmodeller.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Frågor & svar om Liqcreate Dental Model Pro Beige

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för Liqcreate Dental Model Pro Beige

Visste du att?

3D-tryckteknik har använts i många filmer som Iron Man, Jurassic Park, Avatar och Hobbit.