Liqcreate Liqcreate Dental Model Pro Grey

Harts för tandprecisionsmodeller med hög precision

 • Matt ytfinish
 • Exceptionell dimensionell stabilitet
 • Låg krympning
 • Luktfri
 • 526 kr 619 kr -15%(210 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

Skickas inom 4-7 dagar

Färg:
 • Liqcreate Dental Model Pro Beige
 • Liqcreate Dental Model Pro Grey
Lägg till min önskelista

Artikelnr.: LIQCR-LDMG00250, Innehåll: 250 g

 • Matt ytfinish
 • Exceptionell dimensionell stabilitet
 • Låg krympning
 • Luktfri
250 g: 526 kr (210 kr / 100 g)
1.000 g: 1.553 kr (155 kr / 100 g)

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: LIQCR-LDMG00250
Tillverkarnr.: LDMG00250
Tillverkare: Liqcreate
Innehåll: 250 g
Rabatt: 10% & mer
Shore Hardness: D85
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD, DLP, SLA - Laser
Färg: Grå / Silver

Beskrivning

Liqcreate Dental Model Pro Resins har utvecklats i samarbete mellan tandvårdsföretag och experter specifikt för tandprecisionsmodeller med hög precision.

Dental Model Pro's matta ytfinish framhäver djup och detaljer i tandvårdsmodeller. Detta ger en perfekt bild av underskärningar och gör ytan perfekt för skanningsavtryck. 3D-tryckta delar tillverkade av detta material har exceptionell dimensionell stabilitet och låg krympning när de skrivs ut.

Liqcreate Dental Model Pro-hartser kan användas på alla SLA-, MSLA / LCD- och DLP 3D-skrivare med öppen källkod i intervallet 385-420 nm och har optimerats för olika dedikerade 3D-märken för tandläkare.

På grund av den låga krympningen, luktlösheten, den höga noggrannheten och dimensionstabiliteten är den perfekt för produktion av tandmodeller, C&B, värmeformning och justeringsmodeller.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Frågor & svar om Liqcreate Dental Model Pro Grey

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för Liqcreate Dental Model Pro Grey

Visste du att?

Med speciella 3D-skrivare är det möjligt att producera modeller från titan, keramik, trä och många andra material.