YUKI MODEL Aktivator

Härdningsaccelerator för superlim

60 kr

(300 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 200 ml

Leverans senast fredag, 15. december om du beställer senast måndag klockan 09:30.

I lager

Leverans före jul: Beställ senast tors, 14. dec kl 23:59. Mer information.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Snabbare härdning

Artikelnr.: YM-650066, Innehåll: 200 ml, EAN: 4251577102888

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: YM-650066
 • Tillverkarnr.: 650066
 • Tillverkare: YUKI MODEL
 • Innehåll: 200 ml
 • Produkttyper: Verktyg
Beskrivning

Aktivator är en härdningsaccelerator som är lämplig för alla cyanoakrylatbaserade superlim och för alla modellskum som styrofoam, styrodur, arcel, elapor, solidpor, hypodur, z-skum, depron, selitron, EPO, EPP eller EPS.

Sprayflasken rymmer nästan 200 ml i en sprayburk. Det rekommenderas att man använder produkten på tjocka klisterlager, inaktiva material eller för härdning av lim i suboptimala miljöförhållanden.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • P251 - Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • P410+P412 - Skyddas från sollljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Varningsanvisningar:

 • H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 - Tryckbehållare: kan explodera vid uppvärmning.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • EUH 066 - Upprepad kontakt kan ge torr eller hudsprickor.

Frågor & svar om YUKI MODEL Aktivator

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för YUKI MODEL Aktivator

17 kundrecensioner i alla språk

4,6 av 5 stjärnor
5 stjärnor
31 (79%)
4 stjärnor
3 (7%)
3 stjärnor
4 (10%)
2 stjärnor
1 (2%)
1 Stjärnor
0 (0%)

39 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 17 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: