YUKI MODEL Aktivator

Härdningsaccelerator för superlim

 • Snabbare härdning
 • 54 kr (27 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans torsdag, 09. december: Beställ innan tisdag kl. 07:00.

Sista chansen för julbeställningar: Beställ senast den tis, 14. dec kl. 23:59. Klicka här för mer detaljer

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: YM-650066, Innehåll: 200 ml

EAN: 4251577102888

 • Snabbare härdning

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: YM-650066
Tillverkarnr.: 650066
Tillverkare: YUKI MODEL
Innehåll: 200 ml
Produkttyper: Verktyg

Beskrivning

Aktivator är en härdningsaccelerator som är lämplig för alla cyanoakrylatbaserade superlim och för alla modellskum som styrofoam, styrodur, arcel, elapor, solidpor, hypodur, z-skum, depron, selitron, EPO, EPP eller EPS.

Sprayflasken rymmer nästan 200 ml i en sprayburk. Det rekommenderas att man använder produkten på tjocka klisterlager, inaktiva material eller för härdning av lim i suboptimala miljöförhållanden.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • P251 - Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • P410+P412 - Skyddas från sollljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Varningsanvisningar:

 • H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 - Tryckbehållare: kan explodera vid uppvärmning.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • EUH 066 - Upprepad kontakt kan ge torr eller hudsprickor.

Frågor & svar om YUKI MODEL Aktivator

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för YUKI MODEL Aktivator

11 kundrecensioner i alla språk

4,2 av 5 stjärnor
5 stjärnor
10 (58%)
4 stjärnor
2 (11%)
3 stjärnor
4 (23%)
2 stjärnor
1 (5%)
1 Stjärnor
0 (0%)

17 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 11 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

Konceptet för 3D-skrivaren kom i början av 80-talet från den amerikanska uppfinnaren och ingenjören Chuck Hull. Han grundade också företaget 3D Systems .