3DJAKE 8K High-Detail Resin Ljusgrå

Harts speciellt för miniatyrtryck

600 kr

(600 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1.000 g

Leverans senast fredag, 01. mars om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

I lager

Få mängdrabatt!

 • Vid 2 endast 570 kr / st. -5%

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För höga utskriftshastigheter
 • Detaljnivå
 • Låg lukt
 • Låg viskositet
 • Lämplig för 4K- och 8K-enheter

Artikelnr.: AOE-RES-HD-LGREY-1000, Innehåll: 1.000 g, EAN: 9010707002291

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: AOE-RES-HD-LGREY-1000
 • Tillverkarnr.: RES-HD-LGREY-1000
 • Tillverkare: 3DJAKE
 • Innehåll: 1.000 g
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: LCD, DLP
 • Färg: Grå / Silver
 • RAL-färg: RAL 7035
 • Nettovikt: 500 g, 1000 g
Beskrivning

Det högdetaljerade hartset från 3DJake är speciellt utvecklat för detaljerade miniatyrtryck. Detta ljusgrå harts är därför perfekt för 4K- och 8K-skrivare som Phrozen Sonic Mini 4k eller Elegoo Mars 3.

På grund av den korta härdningstiden och dess olika mekaniska egenskaper säkerställer HD Resin snabba utskriftshastigheter. Dessutom har hartset utmärkt, stark pigmentering: Även de minsta och finaste detaljerna återges med kristallklarhet. Tack vare sin låga viskositet är HD Resin mycket lätt att skriva ut och efterbehandla. En annan positiv egenskap är dess knappt märkbara lukt, som inte kommer att distrahera dig från resten av ditt arbete.


Viktiga egenskaper hos 3DJake High-Detail Resin

 • Högsta detaljnivå, speciellt lämplig för 4K- och 8K-enheter
 • Snabb utskriftshastighet
 • Skarpa konturer
 • Låg luktförorening
 • Kort härdningstid
 • Tillverkad i Österrike
Mer information

Varför har vissa av våra 3D-printade hartser en lätt gul färg?

Vi använder en fotoinitiator (ingrediensen som utlöser reaktionen med UV-ljus) som kallas BPO för våra hartser. Denna tillverkas i Österrike.

I motsats till den vanligaste TPO:n kännetecknas den av sin mycket lägre toxicitet och används därför också ofta i medicinska hartser.

För oss går din hälsa går före materialets optiska egenskaper, men vi gör ändå vårt bästa för att se till att våra hartser också ser bra ut.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 205 - Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Downloads

Frågor & svar om 3DJAKE 8K High-Detail Resin Ljusgrå

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

1 svenska recension skriven för 3DJAKE 8K High-Detail Resin Ljusgrå

2 kundrecensioner i alla språk

4,1 av 5 stjärnor
5 stjärnor
8 (61%)
4 stjärnor
2 (15%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
2 (15%)
1 Stjärnor
1 (7%)

13 recensioner
1 kundrecension på svenska
2 kundrecensioner i alla språk

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder