3DJAKE 8K High-Detail Resin Trafikröd

Resin speciellt för miniatyrtryck

522 kr 615 kr -15%

(522 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Veckans erbjudande

00 dagar
00 Tim
00 Min
00 Sek

Innehåll: 1.000 g

Leverans senast måndag, 04. december om du beställer senast onsdag klockan 09:30.

Bara 7 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För höga utskriftshastigheter
 • Detaljerad noggrannhet
 • Låg lukt
 • Låg viskositet
 • Lämplig för 4K- och 8K-enheter

Artikelnr.: AOE-02-33123201, Innehåll: 1.000 g, EAN: 9010707003465

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: AOE-02-33123201
 • Tillverkarnr.: 02-33123201
 • Tillverkare: 3DJAKE
 • Innehåll: 1.000 g
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: LCD, DLP
 • Färg: röd
 • RAL-färg: RAL 3020
 • Nettovikt: 500 g, 1000 g
Beskrivning

High-Detail Resin från 3DJake har utvecklats speciellt för detaljerade miniatyrutskrifter. Detta resin är därför perfekt för 4K- och 8K-skrivare som Phrozen Sonic Mini 4k eller Elegoo Mars 3.

På grund av sin korta härdningstid och sina mångsidiga mekaniska egenskaper säkerställer HD Resin snabba utskriftshastigheter. Dessutom har resinet en utmärkt, stark pigmentering: även de minsta och finaste detaljerna återges kristallklart. Tack vare sin låga viskositet är HD Resin mycket lätt att trycka och efterarbeta. En annan positiv egenskap är den knappt märkbara lukten, som inte distraherar dig från resten av ditt arbete.


Huvudsakliga egenskaper hos 3DJake High-Detail Resin

 • Högsta detaljrikedom, särskilt lämplig för 4K- och 8K-enheter
 • Snabb utskriftshastighet
 • Skarpa konturer
 • Låg lukt
 • Kort härdningstid
 • Tillverkad i Österrike
Mer information

Varför har vissa av våra 3D-utskriftshartser en lätt gul nyans?

Vi använder en fotoinitiator (den ingrediens som utlöser reaktionen med UV-ljus) som kallas BPO i våra hartser som produceras i Österrike.

I motsats till den vanligast använda TPO kännetecknas denna av sin mycket lägre toxicitet och används därför också ofta i medicinska hartser.

För oss är beslutet tydligt: Din hälsa kommer före materialets optiska egenskaper, men vi gör fortfarande vårt bästa för att få våra resiner att se riktigt bra ut.

Håll utkik efter våra nya utvecklade produkter.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 205 - Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Downloads

Frågor & svar om 3DJAKE 8K High-Detail Resin Trafikröd

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för 3DJAKE 8K High-Detail Resin Trafikröd

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: