3DLac Spray Glue

För perfekt vidhäftning på trycksängen

116 kr

(290 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 400 ml

Leverans torsdag, 15. december

I lager från 09. december

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Fri frakt inom Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • För alla material
 • Utan parfym
 • Hög temperaturtolerans
 • Förstärkt fixativ

Artikelnr.: 3DL-145, Innehåll: 400 ml, EAN: 8411322235803

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: 3DL-145
Tillverkarnr.: 145
Tillverkare: 3DLac
Innehåll: 400 ml
Produkttyper: Tillbehör

Beskrivning

3DLac är ett spraylim för plywood. Sprayen utvecklades av ett spanskt laboratorium speciellt för FDM-bearbetning av 3D-skrivare.

3DLac är utan parfym. Den är resistent mot förhöjda temperaturer och innehåller ett starkt fixeringsmedel för förbättrad vidhäftning till byggplattan.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • P251 - Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P410+P412 - Skyddas från sollljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 - Tryckbehållare: kan explodera vid uppvärmning.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Frågor & svar om 3DLac Spray Adhesive

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

1 svenska recension skriven för 3DLac Spray Adhesive

113 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
171 (89%)
4 stjärnor
17 (8%)
3 stjärnor
1 (0%)
2 stjärnor
1 (0%)
1 Stjärnor
2 (1%)

192 recensioner
1 kundrecension på svenska
113 kundrecensioner i alla språk

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: