Tips för utskrift av colorFabb CorkFill

Tips för utskrift av colorFabb CorkFill

Här är några tips för att du ska få det bästa resultatet från din 3D-skrivare.

Här är några användbara inställningar för Makerbot Replicator 2, Ultimaker Original och Ultimaker 2.

3D-skrivare Hastighet (mm / s) Temperatur (° C) Temperatur- byggplatta (° C) Retraktions- avstånd (mm) Återgångs- hastighet (mm / s) Flödes- hastighet (%)

MakerBot Replicator 2

70 210-215 bra (Standard) (Standard)

104-110

Ultimaker original 45 215-225 bra 4,5 45

104-110

Ultimaker 2 70 210-215 55 4,5 45

104-110

Med en lagerhöjd på 0,2 mm uppnås den bästa balansen mellan trycktid och ytkvalitet.

Retreat inställningar:

CorkFill kräver en något högre tillbakadragshastighet och avstånd på vissa maskiner.
För att få bästa möjliga resultat optimerade vi inställningarna med den ihåliga pyramiden.
Modellen är gratis och kan hittas här: Pyramid

Produkten kan hittas här !