Formfutura Engineering SLA Series Tough Clear

Harts med extrem transparens och hög slagmotstånd

 • Hög transparens
 • UV- och vädertolerant
 • Slitstark
 • Nästan luktfri
 • 869 kr (174 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

Bara 5 styck kvar på lager

Leverans måndag, 28. juni: Beställ idag innan 06:30.

Färg:
 • Formfutura Engineering SLA Series Tough Clear
 • Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey
 • Engineering LCD Series Tough Resin Natural White
 • Engineering LCD Series Strong Resin Black
 • Engineering LCD Series Flex 63A Resin Clear
Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FF-ENG-TOUGH-0500, Innehåll: 500 g

EAN: 8719956553080

 • Hög transparens
 • UV- och vädertolerant
 • Slitstark
 • Nästan luktfri

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: FF-ENG-TOUGH-0500
Tillverkarnr.: ENG-TOUGH-0500
Tillverkare: Formfutura
Innehåll: 500 g
Shore Hardness: D68
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: SLA - Laser
Färg: Transparent

Beskrivning

Formfutura Tough Resin är ett tekniskt fotopolymerharts som är speciellt utvecklat för alla open source SLA-, DLP- och LCD 3D-skrivare i området 385 till 405 nm. Tough Engineering-hartset är extremt transparent och balanserar perfekt hög slaghållfasthet med halvflexibilitet.

På grund av sin höga seghet är Formfutura Tough Resin perfekt för produktion av starka och funktionella delar som upprepade gånger utsätts för korta perioder av intensiv stress eller belastning

Viktiga funktioner

 • Stark
 • Bra UV- och vädertolerans
 • Extremt transparent, praktiskt taget utan missfärgning eller gulning
 • Hög dimensionell noggrannhet och låg krympning
 • Nästan luktfri bearbetning
 • Kompatibel med alla öppna SLA-, DLP- och LCD 3D-skrivare i området 385 till 405 nm

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Formfutura Engineering SLA Series Tough Clear

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för Formfutura Engineering SLA Series Tough Clear

3 kundrecensioner i alla språk

2,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
0 (0%)
4 stjärnor
1 (25%)
3 stjärnor
2 (50%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
1 (25%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

Med speciella 3D-skrivare är det möjligt att producera modeller från titan, keramik, trä och många andra material.