Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey

Temperatustolerant harts

 • Hög värmetolerans
 • Nästan luktfri
 • Hög böjstyrka
 • Låg krympning
 • 1.030 kr (206 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

Bara 4 styck kvar på lager

Leverans måndag, 28. juni: Beställ idag innan 06:30.

Färg:
 • Formfutura Engineering SLA Series Tough Clear
 • Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey
 • Engineering LCD Series Tough Resin Natural White
 • Engineering LCD Series Strong Resin Black
 • Engineering LCD Series Flex 63A Resin Clear
Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FF-ENG-HDUTY-0500, Innehåll: 500 g

EAN: 8719956553097

 • Hög värmetolerans
 • Nästan luktfri
 • Hög böjstyrka
 • Låg krympning

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: FF-ENG-HDUTY-0500
Tillverkarnr.: ENG-HDUTY-0500
Tillverkare: Formfutura
Innehåll: 500 g
Shore Hardness: D87
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: SLA - Laser
Färg: Grå / Silver

Beskrivning

Formfutura Heavy Duty Resin är ett tekniskt fotopolymerharts som har utvecklats speciellt för alla open source SLA-, DLP- och LCD 3D-skrivare i området 385 till 405 nm. Vårt tunga teknikharts kombinerar imponerande böjstyrka med hög temperaturtolerans och hållbarhet.

Viktiga funktioner

 • Böjstyrka på 135 MPa
 • Styv och hållbar
 • Hög värmetolerans på 128 °C
 • Hög dimensionell noggrannhet och låg krympning
 • Nästan luktfri bearbetning
 • Kompatibel med alla öppna SLA-, DLP- och LCD 3D-skrivare i området 385 till 405 nm

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för Formfutura Engineering SLA Series Heavy Duty Grey

3 kundrecensioner i alla språk

3,3 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (33%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
1 (33%)
2 stjärnor
1 (33%)
1 Stjärnor
0 (0%)

3 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

Sedan mars 2017 har en 3D-skrivare blivit stationerad på ISS-rymdstationen.