3DJAKE 8K High-Detail Resin Silvergrå

Vattentvättbart harts för blixtsnabb härdning av modeller

615 kr

(615 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1.000 g

Leverans senast måndag, 04. december om du beställer senast onsdag klockan 09:30.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Hög hastighet och precision
 • Kan tvättas med vatten
 • Mindre ansträngning och väntetid
 • Brett utbud av applikationer

Artikelnr.: AOE-02-33257011, Innehåll: 1.000 g, EAN: 9010707003588

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: AOE-02-33257011
 • Tillverkarnr.: 02-33257011
 • Tillverkare: 3DJAKE
 • Innehåll: 1.000 g
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: LCD, DLP
 • Färg: Grå / Silver
 • RAL-färg: RAL 7001
 • Nettovikt: 1000 g
Beskrivning

För att hjälpa dig att slutföra dina 3D-utskrifter på rekordtid har vi på 3DJAKE utvecklat något speciellt för dig! Vårt vattentvättbara Speed Resin, tack vare revolutionerande teknik och en speciell formulering, gör att du kan 3D-utskrift i genombrottshastigheter, tar bara 2,5 sekunder per 0,15 mm skikttjocklek att härda ditt konstverk.

Blixtrande snabbt, även utan ACF-film

.

Snabb som blixten även utan ACF-film

Även utan användning av en ACF releasefilm kommer dina tryckta lager att härda på nolltid! Med en oslagbar Liftspeed på 480 mm/min kommer vi säkert att övertyga dig!

Vattentvättbar för mer ordning och mindre rengöring

.

Eftersom Speed Resin är vattentvättbart slipper du besväret med rengöring och den röra som följer med det. Istället får du mer tid över för kreativt tänkande och utveckling av nya 3D-utskriftsprojekt.

Låt fantasin flöda

.

Speed Resin är lämpligt för otaliga tillämpningar. Du kan till exempel använda det för att skriva ut cosplayrekvisita, masker, skor eller industriella prototyper.

► Det bästa med det snabbhärdande hartset är att du kan arbeta med den utskrivna modellen redan samma dag. En dröm som går i uppfyllelse!

Mer information

Varför har vissa av våra 3D-utskriftshartser en lätt gul nyans?

Vi använder en fotoinitiator (den ingrediens som utlöser reaktionen med UV-ljus) som kallas BPO i våra hartser som produceras i Österrike.

I motsats till den vanligast använda TPO kännetecknas denna av sin mycket lägre toxicitet och används därför också ofta i medicinska hartser.

För oss är beslutet tydligt: Din hälsa kommer före materialets optiska egenskaper, men vi gör fortfarande vårt bästa för att få våra resiner att se riktigt bra ut.

Håll utkik efter våra nya utvecklade produkter.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Downloads

Frågor & svar om 3DJAKE 8K High-Detail Resin Silvergrå

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för 3DJAKE 8K High-Detail Resin Silvergrå

1 kundrecension i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: