3DJAKE Color Mix Resin Basic

4K-lämpligt 3D-skrivarharts för dina egna färgkreaturer

Bästsäljare

 • Pixel-exakt 3D-utskrift (4K lämplig)
 • Knappt märkbar lukt
 • Utmärkta materialegenskaper
 • Made in Austria
 • 380 kr (38 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 15. mars: Beställ innan måndag kl. 06:30.

 • 3DJAKE Color Mix Resin Basic
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Yellow
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Orange
 • 3DJAKE Resin Colorant Red
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Red
 • 3DJAKE Resin Colorant Green
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Green
 • 3DJAKE Resin Colorant Blau
 • 3DJAKE Resin Colorant Transparent Blue
 • 3DJAKE Resin Colorant Lightbue
 • 3DJAKE Resin Colorant Dark Grey
 • 3DJAKE Resin Colorant Black
Lägg till min önskelista

Letar du efter lämpliga artiklar för den här produkten?

Artikelnr.: AOE-CMR-BASIC-1000, Innehåll: 1.000 g

EAN: 9120099285377

 • Pixel-exakt 3D-utskrift (4K lämplig)
 • Knappt märkbar lukt
 • Utmärkta materialegenskaper
 • Made in Austria
500 g: 270 kr (54 kr / 100 g)
1.000 g: 380 kr (38 kr / 100 g)

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: AOE-CMR-BASIC-1000
Tillverkarnr.: CMR-BASIC-1000
Tillverkare: 3DJAKE
Innehåll: 1.000 g
Shore Hardness: D87
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD, DLP
Färg: Transparent

Beskrivning

3DJake Color Mix Resin Basic är ett högkvalitativt 3D-tryckharts från Österrike. Mekaniska egenskaper hos PLA och termiska egenskaper hos ABS (värmetolerans upp till 121°C) gör detta material till ett allroundharts för alla applikationer.

Materialet utvecklades i Österrike och produceras också i Österrike i enlighet med högsta kvalitetsstandarder. De högkvalitativa råvarorna koordinerades exakt för att möjliggöra pixelnoggranna utskrifter med skarpa kanter och tydliga detaljer. Användningen av metakrylater gör det också möjligt att avstå från aggressiva eller särskilt skadliga ingredienser. Lukten av 3DJake Color Mix Resin är luktlös så att man nästan inte märker den.

Färger med ett system

3DJake Color Mix Resin finns som standard i transparent med lägsta möjliga gula färg. Genom att använda Resin Colorant skapas ett komplett färgspektrum genom enkel blandning. Individuella genomskinliga eller ogenomskinliga färger är möjliga. Det finns något för varje applikation.

Utskriftsinställningar

Lämplig för alla vanliga och även 4K LCD- och DLP 3D-skrivare.

Rekommenderade utskriftsinställningar för lager på 0,025-0,1 mm:

 • 7-12 sekunders exponering per lager
 • 5-10 baslager (ca 60 sekunder per lager)

Efterbehandling

 1. Låt överflödigt harts droppa av modellen över hartsbehållaren
 2. Tvätta kvarvarande harts med isopropanol eller Resin Cleaner.
 3. Ta försiktigt bort modellen från byggplattan och ta bort eventuella stödstrukturer
 4. Härda helt under UV-lysdioder i 2-30 minuter beroende på modellens storlek och färg.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Tillbehör

Frågor & svar om 3DJAKE Color Mix Resin Basic

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

4,2 av 5 stjärnor
15 (57%)
6 (23%)
2 (7%)
1 (3%)
2 (7%)

26 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 14 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

Flygplansproducenten Boeing har tillverkat delar till stridsflygplanet F / A-18 med 3D-utskrift.