Phrozen Aqua Resin Clear

Mycket transparent harts för hållbara och okrossbara modeller

689 kr

(689 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1.000 g

Leverans senast fredag, 08. juli om du beställer senast onsdag klockan 07:00.

I lager

Fri frakt inom Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Stabil och hållbar
 • Perfekt för industriell prototypframställning
 • Låg krympning
 • Hög precision

Artikelnr.: PHR-RS1000AQCL, Innehåll: 1.000 g, EAN: 4711117881265

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: PHR-RS1000AQCL
Tillverkarnr.: RS1000AQCL
Tillverkare: Phrozen
Innehåll: 1.000 g
Shore Hardness: D74
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD, DLP
Färg: Transparent
Nettovikt: 1000 g

Beskrivning

Phrozen Aqua Resin är designad för att snabbt producera mycket exakta, hållbara och splittersäkra modeller. De robusta modellerna kan användas för exempelvis industriella applikationer. Efterbearbetning, som att måla de tryckta delarna, är möjlig utan problem.

Viktiga egenskaper hos Aqua Resin Clear

 • För mycket transparenta och robusta modeller
 • Perfekt för industriell prototypframställning
 • Låg krympning
 • Hög precision
 • Låg viskositet
 • Låg lukt
 • Enkel efterbearbetning

Specifikationer för Aqua Resin Clear

 • Densitet: 1,11 g/cm³
 • Viskositet: 50 - 100 cps
 • Ythårdhet: 74 Shore D
 • UTS: 22MPa
 • Förlängning vid brott, EAB: 14 %
 • Dragmodul: 735 MPa
 • Böjhållfasthet: 29 MPa
 • Böjmodul: 701 MPa
 • Izod slaghållfasthet: 21 J/m

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P201 - Inhämta särksilda instruktioner före användning.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H360FD - Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Phrozen Aqua Resin Clear

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för Phrozen Aqua Resin Clear

2,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
0 (0%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
1 (100%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Visste du att?

De första industriella 3D-skrivarna existerade redan på 80-talet när de första CAD-programmen kom på marknaden.

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: